معرفی برگزیدگان مسابقه اربعین

انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۶به مناسبت اربعین حسینی  مسابقه کتابخوانی از  کتاب حماسه حسینی برگزار گردید  که با استقبال

خوبی روبه روشد .

اسامی پرسنل برگزیده

1- فرشته شریفی  بخش مامایی

2- عاطفه آقایی          بخش مامایی

3- محمد محمدی       داروخانه

4- محمدتقی عظیمی   حسابداری

5- سعید فرمان آرا      کارگزینی