پیام ریاست و مدیریت مركز پزشكی

انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۹
همكاران محترم مركز پزشكی

با سلام و احترام

   تلاش خالصانه و صادقانه شما آیینه وظیفه شناسی و پژواك دانایی و تعهد است.نتیجه بذر تلاش و كوشش شما درخت امیدی است كه به بار می نشیند و نوید بخش آیینه ای پرنشاط و زیبایی است درود بر همت بلندتان كه یكپارچگی تعهد و مسئولیت پذیری شما در ارزشیابی مركز موجب فخر و مباهات همگان شد.
                                                                                                   
                                                                                                   ریاست و مدیریت مركز پزشكی