کلاس پیشگیری از آسیب های مواد مخدر

انتشار: ۱۳۹۶/۶/۵

 
کلاس پیشگیری از آسیب های مواد مخدر در تاریخ 1396/6/5  ساعت 10 - 8 صبح با حضور استاد ارجمند جناب آقای سروان طاهر زاده کارشناس محترم پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان برای جمعی از پزشکان و پرسنل محترم پرستاری برگزار گردید.