کلاس پیشگیری از آسیب های فضای مجازی

انتشار: ۱۳۹۶/۶/۵

 
کلاس پیشگیری از آسیب های فضای مجازی در تاریخ 96/6/5 ساعت  12 - 10 با حضور استاد ارجمند جناب آقای سروان سلطانیان کارشناس محترم پلیس فتای استان اصفهان برای جمعی از پزشکان و پرسنل محترم پرستاری برگزار گردید.