تغذیه با شیر مادر زیربنای زندگی سالم

انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۱

جشن حمایت همه جانبه از مادران برای تداوم شیردهی به مناسبت هفته جهانی شیر مادر در روز پنج شنبه مورخ 1397/05/11با حضور مادران موفق در شیردهی و نوزادانشان ،جمعی از پزشکان، مسوولین ،پرسنل بخش هاو مدیریت محترم بیمارستان بااهدای جوایز به مادران موفق برگزار گردید.