كلاس آتش نشانی و اطفاء حریق

انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲۳

  کلاس تئوری و عملی آتش نشانی و اطفاء حریق در تاریخ های 98/4/16 و 98/4/23 در دو بازه 8الی 10 و 10 الی 12 با  تدریس جناب آقای باقری مسوول تیم آتش نشانی برای كلیه پرسنل برگزار گردید.