کلاس مبانی اخلاق و مقررات حرفه ای و ارتباط موثر ویژه کادر درمان

انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۳

کلاس مبانی اخلاق و مقررات حرفه ای و ارتباط موثر ویژه کادر درمان در تاریخ 98/05/13ساعت 12-8 با  تدریس استاد گرامی جناب آقای دکتر بهروز صابری متخصص پزشکی اجتماعی برای پزشکان ، پرسنل محترم پرستاری ، اتاق عمل و بیهوشی، ماما ،بهیارو پرسنل پاراکلینیک برگزار گردیدو تاریخ بعدی کلاس 98/05/20برگزار می شود.