تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

انتشار: ۱۳۹۸/۶/۱۷

منزلگه عشاق دل آگاه حسین است

بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است

از مردم گمراه جهان راه مجویید

نزدیکترین راه به الله حسین است

عاشورا و تاسوعای حسینی تسلیت باد