پیشگیری و مراقبت در زخم فشاری- ماساژ بیمار

انتشار: ۱۳۹۸/۷/۲۰

کلاس پیشگیری و مراقبت در زخم فشاری- ماساژ بیمار در تاریخ 98/07/20ساعت 16-14 با  تدریس سرکار خانم کاروان کارشناس زخم بیمارستان  برای پرسنل محترم کمک بهیار و خدمات برگزار گردید.