مهارت تفکر انتقادی

انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

کلاس مهارت تفکر انتقادی در تاریخ 98/10/21ساعت 10-8 با  تدریس جناب آقای دکتر صابری متخصص پزشکی اجتماعی   برای پرسنل محترم اورژانس و بخش های بالینی برگزار گردید.