اناالله و انا الیه راجعون

انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

"انا الله و انا الیه راجعون"
بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای تاجی زادگان
مدیریت محترم بیمارستان
درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم و برای آن مرحوم مغفور طلب آمرزش و برای شما و بیت آن مرحوم صبر و شکیبایی از خداوند منان خواستاریم.
کارکنان بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع)