جلسه تیم مدیریت و رهبری با كاركنان بخش های ویژه و اتاق عمل

انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۶

جلسه تیم رهبری و مدیریت با حضور پرسنل بخش های اورژانس، ICU، CCU، اتاق عمل با حضورت مدیریت محترم بیمارستان و مدیر پرستاری در تاریخ 98/10/06 برگزار شد.