غبار روبی مسجد بیمارستان در آستانه ماه مبارک رمضان

انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱

مراسم غبار روبی و عطر افشانی مسجد بیمارستان
مراسم غبار روبی و عطر افشانی مسجد بیمارستان به منظور آمادگی و برای ورود به ماه مبارک رمضان به همت مسوول محترم روابط عمومی و پرسنل خدمات انجام شد.