گرامی داشت عید بزرگ شیعیان عید غدیر خم

انتشار: ۱۳۹۹/۵/۱۶

امام رضا (ع)

"تبلیغ غدیر واجب است ، کسی که عید غدیر را گرامی بدارد ، خداوند خطاهای کوچک و بزرگ او را می بخشد و اگر از دنیا برود ، در زمره شهدا خواهد بود"

 

با توجه به شیوع بیمار کرونا جشن غدیر در تاریخ 16/05/99 با اهدای بسته های خوراکی در ورودی بیمارستان با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی با همت مسوول محترم روابط عمومی و مدیریت محترم بیمارستان برگزار شد
.