شروع واكسیناسیون كووید ١٩ در بیمارستان

انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

 ????به توکل بر نام اعظمت 
 
???? بسم الله الرحمن الرحیم 
 
شروع تزریق واکسن کرونا برای ٥٠ نفر از كادر درمان در تاریخ ١٣٩٩/١٢/١١ با همكاری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكی اصفهان انجام شد
 
روابط عمومی بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع)