انجام راستی آزمایی اعتباربخشی توسط ارزیابان محترم كشوری

انتشار: ۱۴۰۰/۳/۳

 ✍️ به گزارش روابط عمومی
ریاست بیمارستان ضمن عرض خیر مقدم به کارشناسان محترم وزارت بهداشت ودرمان و گرامیداشت  سوم خردادسالروز ازادی خرمشهر ، خلاصه ای از وضعیت بیمارستان شامل رسالت ، اهداف ، راهبردها و مشکلات ناشی ازشیوع بیماری  کرونا و به تبع آن کاهش قابل توجه درآمد بیمارستان ونیز عدم تطابق تعرفه های درمان با هزینه های روبه افزایش بیمارستان  را  تشریح نمودند
✍️ در ادامه ریاست محترم بیمارستان  ارایه خدمات ویژه درمانی به جامعه ایثارگری را مورد تاکید قرار دادن و یادآور شدند که جامعه ایثارگری در طی سالهای اخیر نه تنها کاهش نیافته بلکه رو به افزایش هم بوده چه آنکه رشادتها وجانفشانی های چند ساله اخیر در عرصه محافظت از حریم اهل بیت در کشور عراق وسوریه و نیز حفاظت از مرزهای کشور باعث افزایش چند هزار نفری خانواده شهدا و جانبازان و جامعه ایثارگری در استان گردیده لذا محوریت فعالیت این مرکز ارایه خدمت ،تکریم و ایجاد رضایتمندی جامعه ایثارگری می باشد