گرامیداشت روز علوم آزمایشگاهی

انتشار: ۱۴۰۰/۱/۳۰

 روابط عمومی بیمارستان 
          همراه با مترون محترم 
با یک دسته گل از جنس صفا وصمیمیت روز علوم آزمایشگاهی را به  که امروز در خط مقدم مبارزه با کرونا دست و پنجه نرم می کنند تبریک گفتند.