ترویج تغذیه با شیر مادر یک مسوولیت مشترک همگانی

انتشار: ۱۴۰۰/۵/۱۶

 به مناسبت هفته جهانی شیر مادر و با توجه به اپیدمی و شیوع بیماری كووید ١٩ که امکان برگزاری جشن وجود نداشت، با برنامه ریزی مدیریت محترم بیمارستان ، مدیریت محترم پرستاری، مسوول بهبود كیفیت و سوپروایزر اموزشی و تلاش سوپروایزر محترم آموزش سلامت، مسوول محترم زایشگاه و مسوول محترم اموزش شیردهی و همراهی ماماها و پرستاران محترم و مسوول محترم روابط عمومی جشنی در بخش زایشگاه در تاریخ 1400/05/16 برگزار و با در نظر گرفتن شرایط موجود در بخش لیبر اقدامات زیر صورت گرفت:

1) اهدا هدیه تهیه شده به مناسبت این هفته به مادران شیرده بستری 

۲) نصب بنر شعار هفته جهانی شیر مادر در حیاط بیمارستان 

٣) تهیه کلیپ آموزشی در رابطه با شیرمادر و پخش در درمانگاه زنان

٤) تهیه و ارایه پمفلت های رنگی به مادران با موضوع کرونا وشیردهی

٥) تهیه پوستر با شعار هفته جهانی شیر مادر و نصب در بخش لیبر، نوزادان ، مامایی و درمانگاه