برگزاری کلاس آشنایی با انواع بیمه، کسورات و تکمیل اوراق پرونده

انتشار: ۱۴۰۰/۴/۷

 کلاس آشنایی با انواع بیمه، کسورات و تکمیل اوراق پرونده در تاریخ های 5، 6، 7 تیرماه 1400ساعت 16-14 با  تدریس ا جناب آقای جوهری مسوول واحد ترخیص و درآمد برای منشی، کمک بهیار و پذیرش بستری برگزار گردید.