برگزاری کارگاه HBB(کمک تنفس نوزاد)

انتشار: ۱۴۰۰/۷/۲۲

 کارگاه HBB(کمک تنفس نوزاد در تاریخ 22/07/1400 ساعت 12-8 با  تدریس استاد گرامی سرکار خانم آجودانیان کارشناس ارشد مراقبت ویژه نوزادان برای ماماهی محترم شاغل در بلوک زایمان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری برگزار گردید.