گرامیداشت روز علوم آزمایشگاهی

انتشار: ۱۴۰۱/۱/۳۰

 روز آزمایشگاه، روز سپاس از جان ها و اندیشه های والایی است که در پویایی نظام سلامت خالصانه از خودگذشته اند و بدون هیچ چشم داشتی در خدمت دردمندان بوده اند.

با شیوع بیماری کووید۱۹  اهمیت کار سپیدپوشان گمنام آزمایشگاهی کشور که در این شرایط سخت همگام با دیگر پرسنل، درصف مقدم تشخیص و کنترل این بیماری گام برداشته اند، بیش از بیش نمایان شده است.

فراررسیدن ۳۰  فروردین، سالروز حکیم جرجانی پزشک نامدار ایرانی و روز آزمایشگاه را به همه تلاشگران این بیمارستان تبریک عرض مینمایم.