گرامیداشت روز اسناد و مدارک پزشکی

انتشار: ۱۴۰۱/۲/۱۷

به مناسبت روز هفدهم اردیبهشت ماه و شروع هفته جهانی مدیریت اطلاعات سلامت و روز آمار و مدارک پزشکی، مدیریت بیمارستان به همراه تیم مدیریت اجرایی با حضور در  واحد بایگانی مدارک پزشکی بیمارستان از پرسنل این حوزه تجلیل کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمارستان، مدیریت محترم ضمن تبریک این روز فرمودند: اسناد و پرونده پزشکی مهمترین و غنی ترین منبع اطلاعاتی بیمار می باشد از این رو درک اهمیت والای آن به مثابه توسعه و بینش اطلاعاتی است.
سپس با اهدای گل ، از خدمات و زحمات پرسنل واحد مدیریت اطلاعات سلامت و پذیرش بیمارستان قدردانی شد.