برگزاری کلاس امادگی زایمان فیزیولوژیک برای زنان باردار

انتشار: ۱۳۹۵/۶/۶

بارداری و زایمان یك فرایند طبیعی است كه بدنبال آن مادر دچار تغییرات جسمی و روحی می شود كه در صورت حمایت این دوران بدون عارضه سپری خواهد شد
حمایت مادران باردار از طریق آموزش های كلاس های دوران بارداری امكان پذیر می گردد . در این كلاس ها آموزش های لازم دوران بارداری و زایمان و مراقبت های پس از زایمان از مادر و نوزاد ، ورزش های دوران بارداری ، تكنیك های تنفسی صحیحی ، اصلاح وضعیت ، ریلكسیشن ، نمایش فیلم های آموزشی باعث می گردد كه مادران بارداری سالم تر و زایمان راحت تری با كاهش ترس و اضطراب و درد داشته باشند