معرفی بیمارستان

» بیمارستان حضرت امیرامومنین در یک نگاه


بخش های بیمارستان: جراحی - اتاق عمل - نوزادان - مامایی - زایشگاه - اورژانس سی سی یو - آی سی یورادیولوژی - آزمایشگاه - دندان پزشکی - درمانگاه تخصصی
تاسیس بیمارستان: 1328
تخصص های موجود: اورولوژی - زنان و زایمان - اطفال - جراحی عمومی - ارتوپدی - داخلی - گوارش - مغز و اعصاب - گوش و حلق و بینی - پوست و مو - دندان پزشکی - چشم پزشکی

»
ریاست - مدیریت
رئیس بیمارستان
نام و نام خانوادگی: دکتر محمود کبیری
مدرک تحصیلی: متخصص اورولوژی
مدیر بیمارستان 
نام و نام خانوادگی: آقای محمد انصاریپور
مدرک تحصیلی: مدیریت
مدیر پرستاری
نام و نام خانوادگی: بهروز احمدی
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

تخصص ها

رشته های تخصصی موجود در بیمارستان

رشته های فوق تخصصی موجود در بیمارستان

اورولوژی - زنان و زایمان - اطفال - جراحی عمومی - ارتوپدی - داخلی - گوارش - مغز و اعصاب - گوش و حلق و بینی - پوست و مو - دندان پزشکی - چشم پزشکی

گوارش،غدد،نفرولوژی