کمیته رسیدگی به شکایات بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع)

                   
           


مراجعین محترم در صورت داشتن هرگونه انتقاد یا پیشنهادی علاوه بر مراجعه حضوری به مسوول واحد شکایات بیمارستان  آقای مختاری در ساعات اداری (مستقر در دفتر رسیدگی به شکایات یا دفتر پرستاری) در ساعات غیر اداری، با سوپروایزر شیفت از طریق تلفن شکایات خود را به صورت غیر حضوری مطرح نمائید تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

برای پیگیری با شما زیرتماس گرفته شود.
شماره فاکس: ۳۲۲۹۱۳۱۸
شماره تلفن : ۴-۳۲۲۹۱۰۷۱

و یا فرم زیر را پر کنید.