بخش مراقبت های ویژه (ICU)

بخش مراقبت های ویژه محیطی برای پذیرش بیماران جهت درمان نارسایی های موجود یا احتمالی اندام های حیاتی به خصوص بیمارانی است که نیاز به حمایت  تنفسی دارند . در این بخش ها همیشه در مدت 24 ساعت یک پرستار از بیمار مراقبت می کند و یک پزشک منحصرا به امر مراقبت نظارت دارد

بخش ICU بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع) در طبقه دوم ساختمان شماره 3 بیمارستان و با 8 تخت فعال به ارائه خدمت به بیماران با وضعیت ویژه می باشد .