روابط عمومی آیینه تمام نمای سازمان است.

 مسول روابط عمومی : اصغر تودشکی

فعالیتهای روابط عمومی

- انجام مسابقات مذهبی اخلاقی

- تهیه بلیط استخر با تخفیف ویژه برای کارکنان

- تهیه بلیط شهربازی؛ سینما با تخفیف

- هماهنگی جهت اقامه نمازجماعت در مرکز هرروز

- تشکیل کتابخانه جهت پرسنل

- برنامه ریزی جهت اردوهای سیاحتی و زیارتی

-تهبه عکس و خبر از وقایع مهم  مرکز

- پیگیری دستورالعملها و احکام صادره از طرف مدیریت بیمارستان

تهیه 500 عدد بلیط استخر برای پرسنل مرکز