مسوول روابط عمومی بیمارستان: جناب آقای اصغر تودشکی
تحصیلات:

موقعیت جغرافیایی واحد: ساختمان شماره یک طبقه دوم واحد روابط عمومی

شرح وظایف واحد روابط عمومی بیمارستان

برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های بیمارستان  به رسانه ها و جامعه .   

 ایفای نقش سخنگویی بیمارستان  به منظور برقراری ارتباط با رسانه های ارتباط جمعی جهت اطلاع رسانی به مردم .   

 ایجاد و ارتقاء ارتباطات بیمارستان  با سازمانها ونهاد های مختلف در محدوده وظایف محوله .

نظارت بر اجرای طرح نظام پیشنهادات مردم ، کارکنان ومراجعین  به منظور ترغیب آنان به مشارکت هر چه موثرتر در بهبود جریان امور

تهیه نشریات تبلبغاتی وبولتن های داخلی.

برنامه ریزی ،هدایت واجرای ملاقاتهای عمومی  ،کارکنان ومراجعین بیمارستان  با مسئولین .

دریافت عرایض و شكایات وارجاع آن به واحد های مربوطه

تهیه و تدوین برنامه عمل سالانه روابط عمومی با تعیین اولویتها و رئوس برنامه و اقدامات .

ارایه نظرات مشورتی به ریاست بیمارستان  در زمینه چگونگی انعکاس اقدامات و فعالیت های بیمارستان  به رسانه ها و مردم .

مدیریت و برنامه ریزی سمینارها، همایش ها ومراسم گرامیداشت ایام مختلف و مناسبتهای ویژه .

ارایه گزارش عملکرد از فعالیت های روابط عمومی بیمارستان  به مقام ما فوق .

انجام سایر امور محوله از سوی ریاست محترم بیمارستان  .

ارتباطات رسانه ای 

تهیه و تدوین اخبار ، صدور بیانیه ها ، اطلاعیه ها ، آگهی ها و تهیه پاسخ لازم در موارد ضروری جهت انعکاس در رسانه های جمعی و مطبوعات .

برنامه ریزی ، تدوین و هماهنگی برنامه های مصاحبه مسئولان بیمارستان با رسانه های گروهی متناسب با اولویتهای بیمارستان و نیاز افکار عمومی .

نظر سنجی از مخاطبان در خصوص اقدامات و فعالیت های بیمارستان .

هماهنگی و پیگیری جلسات و برنامه ها و فعالیت های مدیریت .

ایجاد هماهنگی با رسانه های جمعی بمنظور انجام مصاحبه و شرکت در میزگردها و کنفرانس های خبری مسئولین و مدیران بیمارستان  .

اقدام در راستای تنویر افکار عمومی از طریق اطلاع رسانی ، ارسال جوابیه ، اصلاحیه و تکذیبیه به مطالب مطروحه در رسانه های جمعی .

ارائه راهکار مناسب برای اجرا و تقویت ارتباط الکترونیکی و بهره گیری بیشتر از سایت بیمارستان  در زمینه ارتباط و انتقال پیام به مخاطبان .

ایجاد هماهنگی های لازم بین سایر بخشها و قسمت های درون سازمانی و برون سازمانی برای استقبال ، پذیرایی و انجام بازدیدهای رسمی و غیررسمی ، جلسات و بدرقه میهمانان داخلی و خارجی بیمارستان

برنامه ریزی و هماهنگی برای محل اسكان مهمانان داخلی و خارجی . .

اداره واحد سمعی و بصری بیمارستان

اداره واحد اطلاعات مركز

تهیه تقویم روزهای تشریفاتی درطول سال و انجام امور مربوطه.

انجام و پیگیری سایر وظایف محوله از سوی رئیس بیمارستان

تبلیغات و انتشارات و امور داخلی

انعکاس و تشریح دیدگاه ها،سیاست ها وبرنامه های بیمارستان

برنامه ریزی و همکاری در جهت برگزاری کنفرانس ها ،سمینارها ،جشنواره ها، مصاحبه ها در بیمارستان

تهیه وتدوین برنامه سالانه فعالیتهای روابط عمومی

تهیه وتنظیم گزارشهای تحلیلی از بازتاب فعالیتهای بیمارستان

انجام وپیگیری سایر وظایف محوله از سوی رئیس بیمارستان

انجام امور مکاتبات مدیریت

هماهنگی انجام امور خطاطی ،طراحی ونقاشی وتهیه تراکت، پلاکارد ، بروشور

برگزاری نمایشگاه دستاورد ها و موفقیتهای بیمارستان و همکاری در برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری

تهیه پیام های تبریک ،انتصاب وتقدیر برای کارکنان و مسئولان ونیز تهیه هدایا با مناسبت های مختلف جهت توزیع در مسابقات ، اعیاد ومناسبت های مذهبی

پیگیری ومجری کلیه بخشنامه های مربوط به روابط عمومی