تماس با ما

دفتر مرکزی : اصفهان، خیابان احمد آباد
تلفن: ۳۲۲۹۱۳۱۸
تلفکس: ۳۲۲۹۱۳۱۸
ایمیل: info@amiralmomeninhospital.com