سرپرست پشتیبانی بیمارستان: جناب آقای ماشااله میرزایان

تحصیلات:

موقعیت جغرافیایی واحد: ساختمان شماره یک طبقه دوم واحد پشتیبانی

شرح وظایف واحد پشتیبانی بیمارستان

نگهداشت به مجموعه اقداماتی که از طریق رسیدگی مستمر دوره‌ای و یا قطعی به کار ترمیم، نوسازی، پیشگیری از استهلاک، تعویض، بازسازی قطعات و ...می‌پردازد و هدف آن افزایش عمر مفید، بهره‌وری و در دسترس بودن‌، امکانات و تسهیلات با کمترین هزینه و تحت شرایط مطلوب کیفیت، ایمنی و حفاظت اطلاق می‌شود.
ارتقاء اثر بخشی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی (بهبود راندمان کل)
استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات بهره‌ور برای کل دوره عمر تجهیزات و تأسیسات بیمارستان
نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران
نگهداری از تجهیزات راه اندازی شده
راه اندازی تجهیزات و تسهیلات جدید
اصلاح تجهیزات موجود
مدیریت اموال و تجهیزات مرتبط با تأسیسات بیمارستان