قوانین و مقررات اداری

بی‌شک دنیای کنونی، دنیای سازمان ها است و متولیان این سازمان ها انسان ها هستند ؛ انسان هایی که در کالبد سازمان روح می‌دمند، آن را به حرکت درمی‌آورند و اداره می‌کنند. سازمان ها بدون وجود نیروی انسانی نه‌ تنها مفهومی‌ ندارند ، بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود. حتی با وجود فن آورشدن سازمان ها و تبدیل آنها به توده‌ای از سخت‌افزارها و نرم افزارها، همچنان نقش انسان به عنوان عاملی حیاتی و راهبردی در بقای سازمان، کاملاً مشهود است.

امور رفاهی:

1) انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان،انجام امور مربوط به پرداخت تسهیلات نقدی (معرفی وام بانکی و یا قرض الحسنه ، کارت هدیه ، انجام مکاتبات لازم اداری برای پرسنل انجام قرادادهای رفاهی با اماکن زیارتی و تفریحی برای استفده پرسنل .
امور انضباطی:

تخلفات اداری : چانچه کارکنان مرکز در طول خدمت دچار قصور در کار و ارائه خدمات موظف خود طبق آئین ومقررات مرکز را نادیده بگیرد و منجر به شکایت از وی بشود بر اساس آئین نامه انضباطی مرکز و جدول تخلفات اداری طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد .
پرسنل جدیدالورود موظفند پس از تکمیل پرونده کارگزینی با در دست داشتن چك لیست توجیهی بدو ورود برای تكمیل پرونده الكترونیكی و .... به سوپروایزر آموزشی مرکز مراجعه نمایند.