مسوول حراست بیمارستان: جناب آقای جعفر عابدیان
تحصیلات:

موقعیت جغرافیایی واحد: ساختمان شماره یک طبقه اول واحد حراست

شرح وظایف واحد حراست بیمارستان

حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن است. از جنبه اداری حراست به واحدی اطلاق می گردد که وظیفه حساس و خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت بیمارستان را در مقابل انواع انحراف های احتمالی و موجود بر عهده دارد.

 هدف حراست :

 الف) هدف کلان: پیش برد اهداف بیمارستان از طریق حفظ و ارتقاء توان حفاظتی و امنیتی

ب) هدف عملیاتی :ارائه مشورت و اطلاع رسانی به موقع به مدیران و اعمال نظارتهای موثر جهت ایمنی و سلامت منابع بیمارستان

 شرح وظایف حراست :

 1)حفاظت فیزیکی

2)حفاظت اسناد

3)حفاظت پرسنلی

 حفاظت فیزیکی :

 -تهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستورالعملهای لازم و نظارت بر اجرای آنها

-کنترل تردد کارکنان و ارباب رجوع به بیمارستان، تاسیسات و اماکن طبقه بندی شده

-کنترل بر نصب و نظارت بر دوربین های مداربسته

-صدور مجوز تردد خودرو

-نظارت، آموزش و کنترل بر عملکرد نگهبانان

-نظارت بر اموال منقول و غیرمنقول بیمارستان

 حفاظت پرسنلی :

-ایجاد دبیرخانه محرمانه و دریافت و ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده

-نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای آن

 حفاظت اسناد :

شناسایی عناصر متعهد و تلاشگر و زمینه سازی جهت رشد آنانبررسی صلاحیت و اعلام نظر جهت تصدی و انتصاب افراد در مشاغل حساس براساس شناسایی تخلفات، زمینه ها و مکانیزم انجام آن جهت ارائه به مراجع ذی ربط ، جمع آوری و اطلاع رسانی اخبار اعم از (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی) و انعکاس آنها به مدیرین و مراجع ذیصلاحارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به بالاترین مقام اجراییبررسی مشکلات ارباب رجوع