پمفلت های آموزشی جراحی مردان

آموزش مراقبت از سوند فولی
راهنمای ترخیص بیماران با عمل فتق
مراقبت از زخم
مراقبت بعد از عمل سنگ شکن
مراقبت پرستاری درپروستاتکتومی
مراقبت در بیماران مبتلا به برونشیت
نحوه استفاده از اسپری های تنفسی

پمفلت های آموزشی جراحی های زنان

مراقبت بعد از عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا
مراقبت پرستاری بعد از ماستکتومی
مراقبت بعد از عمل سنگ شکن
مراقبت پرستاری در تیروئیدکتومی

پمفلت های آموزشی مامایی

مسمومیت حاملگی(پراکلامپسی)
مراقبت در سرکلاژ
مراقبت در استفراغ شدید حاملگی
مراقبت پرستاری خونریزی در بارداری
مراقبت پرستاری بعد از زایمان
فشار خون وابسته بارداری
عفونت ادراری در زمان حاملگی
تغذیه نوزاد با شیر مادر
سزارین یا زایمان طبیعی

پمفلت های آموزشی مراقبت های نوزادان

هیپوگلایسمی نوزاد
شیردهی دوقلوها

پمفلت های آموزشی مراقبت های قلبی

پیشگیری از پرفشاری خون
راهنمای بیماران قلبی -عروقی
مراقبت پرستاری در سکته قلبی

پمفلت های آموزشی مراقبت های ویژه (ICU)

آموزش به بیمار در خونریزی مغزی
آموزش به بیمار مبتلا به سکته مغزی

پمفلت های خودمراقبتی در سرطان، فشار خون و دیابت

با دیابت خوب زندگی کنیم
پیشگیری از پرفشاری خون
پیشگیری از سرطان

پمفلت های خودمراقبتی در بیماری کرونا(کووید19)

آموزش به بیمار مبتلا به كرونا ویروس
كتابچه ی راهنمای بیماران مبتلا به کووید 19

پمفلت های موارد سرپایی
مراقبت از گچ