پمفلت های آموزشی جراحی

آموزش مراقبت از سوند فولی
راهنمای ترخیص بیماران با عمل فتق
مراقبت از زخم
مراقبت بعد از عمل سنگ شکن
مراقبت پرستاری درپروستاتکتومی
مراقبت پرستاری در ارکیدکتومی
مراقبت پرستاری در آپاندکتومی

مراقبت پرستاری در توتال سیستکتومی(خارج کردن مثانه)
مراقبت پرستاری در سیستوسکوپی
مراقبت پرستاری در TURB(برداشتن تومور مثانه)
مراقبت پرستاری در توتال نی
مراقبت پرستاری در هموروئید
مراقبت پرستاری در هیسترکتومی(برداشتن رحم)
مراقبت بعد از عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا

مراقبت پرستاری بعد از ماستکتومی
مراقبت پرستاری در تیروئیدکتومی

پمفلت های آموزشی مامایی

مسمومیت حاملگی(پراکلامپسی)
مراقبت در سرکلاژ
مراقبت در استفراغ شدید حاملگی
مراقبت پرستاری خونریزی در بارداری
مراقبت پرستاری بعد از زایمان
فشار خون وابسته بارداری
عفونت ادراری در زمان حاملگی
تغذیه نوزاد با شیر مادر
سزارین یا زایمان طبیعی
مراقبت های پس از زایمان

پمفلت های آموزشی مراقبت های نوزادان

راهنمای مادران برای اهدا شیر به بانک شیر مادر
توصیه های پس از ترخیص نوزاد
زردی نوزاد
هیپوگلایسمی نوزاد
شیردهی دوقلوها 

پمفلت های آموزشی مراقبت های قلبی

مراقبت های پرستاری در بیماران مبتلا به AF
مراقبت های پرستاری در نارسایی قلبی
مراقبت های پرستاری در ICD
آشنایی با تست ورزش
مراقبت های پرستاری در آنژین قلبی
راهنمای تزریق سلگزان
راهنمای تزریق وارفارین
مراقبت های هنگام ترخیص از CCU
پیشگیری از پرفشاری خون
راهنمای بیماران قلبی -عروقی
مراقبت پرستاری در سکته قلبی

پمفلت های آموزشی مراقبت های ویژه (ICU)

زخم فشاری
کتابچه خودمراقبتی ICU
آموزش به بیمار در خونریزی مغزی
آموزش به بیمار مبتلا به سکته مغزی

پمفلت های آموزشی داخلی

تزریق انسولین
برونشیت
نحوه استفاده از اسپری های تنفسی

پمفلت های خودمراقبتی در سرطان، فشار خون و دیابت

با دیابت خوب زندگی کنیم
پیشگیری از پرفشاری خون
پیشگیری از سرطان

پمفلت های خودمراقبتی در بیماری کرونا(کووید19)

آموزش به بیمار مبتلا به كرونا ویروس

كتابچه ی راهنمای بیماران مبتلا به کووید 19

پمفلت های آموزشی تصویربرداری

هیستروسالپنگوگرافی
باریم انما
IVP
VCUG
ماموگرافی

پمفلت های موارد سرپایی

مراقبت از زخم
مراقبت از گچ