برگزاری دومین جشنواره زایمان طبیعی

انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

دومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی به منظور ترغیب مادران باردار جهت گرایش به زایمان طبیعی و کاهش تعداد سزارین با حضور مدیریت ،کارکنان و پزشکان متخصص و مادران باردار و سرکار خانم دکتر خانی در درمانگاه زنان بیمارستان در تاریخ سیزده دیماه ٩٧برگزار گردید.