تسهیلات رایگان برای جانبازان نیرو مسلح

انتشار: ۱۳۹۱/۵/۳

قرارداد جدید فیما بین سازمان نیروهای مسلح با مرکز درمانی جهت سرویس دهی رایگان
به جانبازان و خانواده ایشان منعق شد.

طبق این فرارداد دو شرط استفاده از تسهیلات رایگان:1- ارائه فتوکپی جانباز و کپی صفحه اول دفترچه خدمات درمانی نیروهای مسلح خانواده جانباز میباشد.