گرامی داشت روز داروساز

انتشار: ۱۳۹۹/۶/۵

* امروز شما در خط مقدم بیمارستان هستید و سختی ها را به جان میخرید تا موجبات رضایت جانبازان و خانواده های شهدا را فراهم کنید*

روابط عمومی و مدیریت محترم بیمارستان این روز را خدمت مسوول محترم داروخانه این رزمنده دفاع مقدس که خود از تبار جامعه ایثارگریست وکلیه  پرسنل عزیز داروخانه تبریک عرض می نمایند.