برگزاری کارگاه احیای قلبی ریوی پایه

انتشار: ۱۴۰۰/۴/۲۷

 کارگاه احیای قلبی-ریوی پایه بزرگسالان در تاریخ های 13،17 و 27 تیرماه 1400 ساعت  18-14 با  تدریس استاد گرامی جناب آقای جمشیدیان کارشناس ارشد آموزش پرستاری و مدرس دانشگاه برای پزشکان ، پرسنل محترم کمک بهیار، منشی بخش و خدمات با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری برگزار گردید.