گرامی داشت روز ملی کیفیت

انتشار: ۱۴۰۰/۸/۱۸

 هجدهم آبان روز ملی کیفیت مبارک‌  

در روز ملی کیفیت به همه کسانی که به هر نوعی، با هر نقشی و در هر سطحی، در ارتقاء کیفیت ، مسئولیت یا تعهد دارند،تبریک عرض می نماییم.

شایسته است در این روز از زحمت کشان این عرصه در مجموعه بیمارستان: مسوول محترم بهبود کیفیت سرکار خانم محمدیان و همکاران و کارشناسان این واحد سرکار خانم فروهر و سرکار خانم هرقلی که به  حق رتبه یک برتر را مدیون این عزیزان می دانیم تبریک عرض نماییم.

 روابط عمومی بیمارستان