برگزاری دومین کارگاه HBB(کمک تنفس نوزاد)

انتشار: ۱۴۰۰/۹/۴

کارگاه HBB(کمک تنفس نوزاد در تاریخ 04/09/1400 ساعت 12-8 با  تدریس استاد گرامی سرکار خانم آجودانیان کارشناس ارشد مراقبت ویژه نوزادان برای ماماهای محترم شاغل در بلوک زایمان و بخش نوزادان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری برگزار گردید.