برگزاری کلاس آموزشی تجهیزات پزشکی بخش های درمانی و نحوه به کارگیری آن ها

انتشار: ۱۴۰۰/۹/۲۱

 کلاس تجهیزات پزشکی بخش های درمانی و نحوه به کارگیری آن ها در تاریخ های 07/09/1400 و 21/09/1400 ساعت 10-8 با  تدریس استاد گرامی مهندس سجاد عسگری کارشناس ارشد مهندسی الکترونیک برای پرسنل محترم بخش های بالینی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری برگزار گردید.