قدمی به جلو برای تغذیه با شیر مادر آموزش و حمایت

انتشار: ۱۴۰۱/۵/۱۳

  به مناسبت هفته جهانی شیر مادر و با توجه به اپیدمی و شیوع بیماری كووید ١٩ که امکان برگزاری جشن وجود نداشت، با برنامه ریزی مدیریت محترم بیمارستان ، مدیریت محترم پرستاری، مسوول بهبود كیفیت و سوپروایزر اموزشی و تلاش مسوول محترم اموزش شیردهی و همراهی ماماها و پرستاران محترم و مسوول محترم روابط عمومی جشنی در سالن کنفرانس بیمارستان در تاریخ 1401/05/13برگزار و با در نظر گرفتن شرایط موجود برگزار گردید .همچنین اقدامات زیر انجام شد:

1) اهدا هدیه ویژه به مناسبت این هفته به مادران موفق در امر شیردهی 

1) اهدا یادبود به مناسبت این هفته به مادران شیرده بستری 

۲) نصب بنر شعار هفته جهانی شیر مادر در حیاط بیمارستان 

٣) تهیه کلیپ آموزشی در رابطه با شیرمادر و پخش در درمانگاه زنان

٤) تهیه و ارایه پمفلت های رنگی به مادران با موضوع کرونا وشیردهی

٥) تهیه پوستر با شعار هفته جهانی شیر مادر و نصب در بخش لیبر، نوزادان ، مامایی و درمانگاه