جلسه تكریم جناب آقای احمدی مدیر پرستاری سابق بیمارستان و معارفه مدیر پرستاری جدید جناب آقای جمشیدیان

انتشار: ۱۴۰۱/۵/۱۱

 مراسم تودیع و معارفه مدیر پرستاری 
در ابتدا جلسه با قرائت قرآن شروع و سپس مدیر محترم بیمارستان آقای دکتر نیک پور  ایراد سخنرانی نمودند و از زحمات چندین ساله آقای بهروز احمدی تشکر کردند
مدیر بیمارستان :  آقای احمدی فردی مومن پرکار و کار بلد ودوست داشتنی بوده وهستند و قطعا از تجارب ایشان استفاده می نماییم و در پایان طی حکمی آقای جمشیدیان را به سمت مدیر پرستاری منصوب و برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند