جلسه تكریم و معارفه سرپرست محترم اداری و مسوول محترم دفتر ریاست و مدیریت

انتشار: ۱۴۰۲/۱/۱۰

جلسه تکریم و معارفه سرپرست امور اداری و رییس دفتر ریاست و مدیریت در این جلسه که با حضور مدیریت محترم جناب آقای دکتر شیرزاد و اعضاء تیم مدیریت اجرایی و همکاران تشکیل شد از زحمات جناب آقای مردانی و آقای ترک زاده قدر دانی و آقای دکتر بهروز صابری رابه سمت سرپرست امور اداری و آقای محمد عابد چرم اصفهانی را به سمت مسوول دفتر ریاست و مدیریت منصوب نمودند.