بازدید سر زده رییس محترم اداره اعتباربخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

انتشار: ۱۴۰۲/۱/۱۰

در تاریخ 10/01/1402 سرکار خانم چراغی رییس محترم اداره اعتباربخشی معاونت درمان و کارشناس محترم واحد اعتباربخشی سرکار خانم جانقربان به صورت سر زده از بخش اورژانس بیمارستان بازدید نمودند.ضمن تشکر و قدردانی از پرسنلی که در تعطیلات عید نوروز در شیفت حاضر بودند نقطه نظرات مدیریتی را برای ارائه خدمات بهتر ارائه نمودند.