جلسه تكریم و معارفه سرپرست محترم دارو و تجهیزات پزشکی و مسوول محترم داروخانه

انتشار: ۱۴۰۲/۱/۳۱

 جلسه تکریم و معارفه سرپرست دارو و تجهیزات پزشکی و مسوول محترم داروخانه در این جلسه که با حضور مدیریت محترم جناب آقای دکتر شیرزاد و اعضاء تیم مدیریت اجرایی و همکاران تشکیل شد از زحمات جناب آقای زارعان مسوول داروخانه قدر دانی و آقای مراد صالحی رابه سمت سرپرست دارو و تجهیزات پزشکی و آقای امیر حقیقی زاده را به سمت مسوول داروخانه منصوب نمودند.