روز جهانی فشار خون

انتشار: ۱۴۰۲/۲/۲۷

 27 اردیبهشت ماه روز جهانی فشارخون بالا و با "شعار زندگی سالم تر با اندازه گیری دقیق و منظم فشارخون توسط مراقب سلامت" نام کذاری شده است.

فشارخون بالا در نتیجه افزایش بیش از حد طبیعی جریان فشارخون بر دیواره شریانها ایجاد می شود اگر فشارخون به طور دائمی بالاتراز حد طبیعی باشد به آن فشارخون بالا می گویند.

به مناسبت این روز پایگاه اندازه گیری فشارخون در واحد آموزش به بیمار و ارائه پمفلت آموزشی برقرار شد.