تكریم سرکار خانم دکتر نعمت الهی مسوول فنی آزمایشگاه بیمارستان و معارفه مسوول فنی آزمایشگاه جدید جناب آقای دکتر سیروس

انتشار: ۱۴۰۲/۳/۱۳

 مراسم تودیع و معارفه مسوول فنی و سوپروایزر آزمایشگاه

در ابتدا جلسه با قرائت قرآن شروع و سپس ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر کبیری ایراد سخنرانی نمودند در ادامه مدیر محترم بیمارستان جناب آقای دکتر شیرزادی سخنرانی و از زحمات خانم دکتر نعمت الهی و جناب آقای پورکاظمیان تشکر نمودند. در پایان طی حکمی آقای دکتر سیروس را به سمت مسوول فنی آزمایشگاه و آقای رضا فرهادی نژاد را به سمت سوپروایزر آزمایشگاه منصوب و برای آن ها آرزوی موفقیت و بهبود کیفیت ارائه خدمات در آزمایشگاه نمودند.