دیدار رئیس شورای شهر اصفهان به همراه مدیریت بیمارستان از بیماران ICU

انتشار: ۱۴۰۲/۳/۱۷

 رئیس شورای شهر اصفهان و مدیریت بیمارستان از بیماران ICU و طلبه ۳۰ ساله آقای سید محمد رضا بهشتی نژاد که در ICU این بیمارستان بستری بودند دیدار و از زحمات سرپرستار بخش ICU سرکار خانم پورهمدانی و پرسنل این بخش تقدیر و تشکر نمودند.