آیین تکریم و معارفه مدیر محترم پرستاری بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع)

انتشار: ۱۴۰۲/۳/۳۱

 با حکم مدیر محترم بیمارستان آقای انصاری پور آقای بهروز احمدی به عنوان مدیر محترم پرستاری بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع) معرفی و همچنین از خدمات جناب آقای دخسرو جمشیدیان تقدیر وتشکر شد .