نگاهی نو به شیردهی مادران شاغل در خانواده، محل کار و جامعه

انتشار: ۱۴۰۲/۵/۱۹

 به مناسبت هفته جهانی شیر مادر ، با برنامه ریزی مدیریت محترم بیمارستان ، مدیریت محترم پرستاری، مسوول بهبود كیفیت و سوپروایزر آموزشی و تلاش مسوول محترم آموزش شیردهی و همراهی ماماها و پرستاران محترم و مسوول محترم روابط عمومی جشنی در سالن کنفرانس بیمارستان در تاریخ 1402/05/19برگزار و .همچنین اقدامات زیر انجام شد:

1) اهدا هدیه ویژه به مناسبت این هفته به مادران موفق در امر شیردهی 
2) اهدا هدیه ویژه به مناسبت این هفته به مادران شیرده شاغل در بیمارستان
3) اهدا یادبود به مناسبت این هفته به مادران شیرده بستری 

4) نصب بنر شعار هفته جهانی شیر مادر در حیاط بیمارستان 

5) تهیه کلیپ آموزشی در رابطه با شیرمادر و پخش در درمانگاه زنان

6) تهیه و ارایه پمفلت های رنگی به مادران با موضوع شیردهی

7) تهیه پوستر با شعار هفته جهانی شیر مادر و نصب در بخش لیبر، نوزادان ، مامایی و درمانگاه